Kayıtlar

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

İSG Kanununun 7. Maddesi gereği 24.12.2013 tarihinde çıkarılan yönetmelikle Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ne finansman desteği veriliyor. Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de destekten faydalanmasına karar verebiliyor. Geçen dört yıl içinde bu destekten yeterince işverenler faydalanamadı. Faydalanılamamasının iki nedeni var. 1-Bu işyerlerinin büyük bölümü hiç hizmet almadığı için destek talebinde de bulunmadılar. 2-Destek almanın, Yönetmelikteki bürokrasi nedeni ile neredeyse olanaksız. Bu yıl yapılan düzenleme ile az tehlikeli işyerlerinden 50 dan az çalışanı olan işverenler 16 saatlik uzaktan eğitim alarak iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmeti almayabilecekler. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin büyük bölümü Ocak 2013 den buyana İSG Hizmeti almadıkları için idari para cezası ile karşı karşıya bulunuyorlar. Cezalı…

Dolar yükseldikçe İSG düşer

Doların yükselmesi sonucu işyerleri kapanınca iş kazası sayısı düşer. Ancak Kaza Sıklık Oranı ve Kaza Ağırlık Oranı yükselir. Esas olan bu iki orandır. Burada çalışılan saat hesaba katıldığı için sağlıklı değerlendirme bu oranlar üzerinden yapılır. İş kazaları ve meslek hastalıkları azalsın ölümler olmasın diye, 20 Haziran 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kabul edildi. 30 Haziran 2012 yılında aşamalı olarak yürürlüğe girdi. Yasanın öngördüğü Yönetmelikler çıkarılmaya başlandı. Yaşanan sorunlar nedeni ile genellikle meclisin tatile gireceği son gün Torba yasalar içinde pek çok erteleme ve yeni düzenlemeler yapıldı. İş Kazaları ve ölümler azalmadı artmaya devam etti. Bugün, 150.OOO Sertifikalı İSG Çalışanının üçte biri sahada çalışıyor ve İSG Hizmeti alması gereken işverenlerin üçte biri bu hizmeti alıyor. 70.000 işveren bu nedenle ödenemeyecek idari para cezası ile karşı karşıya. İSG Hizmeti almayan işverenler ile Sertifikalı İSG Çalışanlarının (İş güvenliği Uzmanı, İş Ye…

iletişim tartışma ve bilgilendirme

Değerli Arkadaşlar
İSG konusunda iletişim bilgilendirme ve tartışma için http://mesuttoraman.com/ u izlemenizi ve beğenmenizi bekliyorum.
Saygılarımla
Mesut TORAMAN

Çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliğinde değişiklik

Çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliğinde beklenen değişiklik
24. Mayıs 2018 günü Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Mevcut yönetmeliğe göre çalışanlar tehlike sınıfına göre 8 ila 16 saatlik eğitim almadan işe başlayamıyorlardı. Yapılan düzenleme ile işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca iki saatlik işbaşı eğitimi çalışanlara verilerek ve işbaşı yaptırılacak. Yönetmelikte yer alan kişi ve kuruluşlar veya iş güvenliği uzmanları temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bir saat verdikten sonra geri kalan süreyi en kısa sürede tamamlayacaklar. bir ila üç yılda bir verilmesi zorunlu olan periyodik eğitimler ise uzaktan eğitimle verilebilecek. Geçen aylarda Yargıtay İSG Eğitimlerinin kağıt üzerinde verilmesinden işvereni sorumlu tutmuştu. Beklenen değişiklik yapıldı ve işverenlerin üzerindeki yük biraz daha kaldırılmış oldu! Alt İşverenlik Yönetmeliğine göre, asıl işverenler alt işverenin çalışanlarının eğitimind…

Makul süre

Makul süre ne olmalı İşveren ve vekillerinin İSG Hizmetlerini yürütmeleri ile ilgili Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. 21.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğe göre çalışan sayısı 10 dan 50 ye çıkarılmış bulunmaktadır. 29.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmeliğe göre
Anadolu Üniversitesi ile Bakanlık arasında 9 Ekim 2015 tarihinde bir protokol imzalanmıştı. 10 çalışandan az çalışanı olan, az tehlikeli sınıftaki İşyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işveren ve işveren vekilleri yürüteceklerdi. Yönetmelikte; Eğitimler; açık öğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir. Şeklindeydi Yapılan değişiklik ile Eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye …

Sn Hisarcıklıoğlu'na açık mektup

Sn. Hisarcıklıoğlu, 74. Genel Kurulunuzda yaptığınız konuşmada, İSG Mevzuatının KOBİ’lere büyük yük getirdiğini ve bu yükü kaldırttığınızı, işverenlerin iş mahkemelerinde %99,2 oranında haksız çıktıklarını bu nedenle zorunlu arabuluculuk sistemini getirtmiş olduğunuzu ifade ettiniz. Bu konudaki çabanızı olumlu bulmadığımı, aksine iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmış olması nedeni ile işverenlerin de zarar gördüğünü belirtmeliyim. 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İSG Kanunu ve ilgili yönetmelikler sonrası, iş kazaları ve ölümler azalacağına iki buçuk kat artarak devam etti. İşverenler, ölümlü iş kazaları sonucu hapis cezaları ve çok büyük tazminatlar ile karşı karşıya kaldılar. İş kazalarında hayatını kaybeden işverenlerimiz de oldu. İş kazalarından yalnız işçiler değil işverenler de büyük zarar gördü. Devlet iş kazaları sonucu yılda 50 milyar TL zarar etti yani iş kazalarından tüm toplum etkilendi. İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için, işçi işveren ve de…

Soma'yı unutmadık unutmayacağız

Bugün anneler günü; 4 yıl önce bugün Soma`da, 5`i maden mühendisi olmak üzere 301 maden emekçimiz kömür ocağında çıkan yangında yanarak, boğularak, zehirlenerek öldüler.Evlatlarını iş kazalarında kaybeden anneler bugün evlatları için, gözyaşı döktüler. Soma’yı Unutmadık, Unutturmayacağız.