Kayıtlar

İSG ŞURASI TOPLANMALI

Değerli Arkadaşlar Bakanlığın İSG Çalışanlarının görüş ve önerilerini almak üzere STK Buluşması Toplantısını düzenlemiş olmasını önemsiyorum. Toplantıya katılacak olanlara İSG Mevzuatında yapılması gerekli değişiklikler konusunda görüş ve önerilerimi iletmek istedim. Yıllardır üyesi olduğum STK ve Gruplarda İSG Çalışanlarının İSG Mevzuatı konusunda ortak görüşlerinin ortaya konulması için İSG Mevzuatı Çalıştayı düzenlemelerini istedim. Bu önerim gerçekleşmiş olsaydı STK ların çoğunluğu katıldıkları toplantılarda birlikte aynı görüşleri savunmuş olacaklardı. Bakanlık İSG Şûra’sını toplayarak İSG Mevzuatı yenilemelidir. Şûraya tüm sosyal taraflar özellikle İSG Çalışanların örgütlerinin katılımı sağlanmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışanların görüş ve önerileri dikkate alınmadan yapılacak düzenlemelerin yeni sorunlar yaratacağı düşüncesindeyim. Önerilerim: 1-İSG Hizmet Bedeli FON’dan ödenmeli: Ücretini işverenden alan İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve OSGB’ lerin önerilerini…

Meslek Hastalığı Tanısı Neden Konulamıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık kavramını sadece hasta veya sakat olmama hali değil,fiziksel ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma haliolarak tanımlanmıştır. Çalışanların fiziksel ve psikolojik yönden sağlıklı olmasını sağlamak, sürdürmek ve çalışma koşullarından kaynaklanabilecek sağlık sorunlarından korumak iş sağlığının temel amaçları arasındadır. Mevzuatımız, meslek hastalığını, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. Diye tanımlıyor. Tanıma göre iş hastalığı dersek daha doğru olur. Çalışanın hastalanması mesleği ile ilgili değil, işyeri ortamı ve işin niteliği ile ilgilidir. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki en büyük sorunlardan bir tanesi gerçek durumu yansıtamayan istatistiklerimizdir. Meslek hastalıklarının tanı&bildirimi aşamasındaki eksiklikler, ülkemizde “gerçek” tablonun yansıtılabilmesinin önündeki en bü…

Sektörel İş Güvenliği Uzmanlığı

http://mesuttoraman.com/sektorel-is-guvenligi-uzmanligi/

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

İSG Kanununun 7. Maddesi gereği 24.12.2013 tarihinde çıkarılan yönetmelikle Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ne finansman desteği veriliyor. Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de destekten faydalanmasına karar verebiliyor. Geçen dört yıl içinde bu destekten yeterince işverenler faydalanamadı. Faydalanılamamasının iki nedeni var. 1-Bu işyerlerinin büyük bölümü hiç hizmet almadığı için destek talebinde de bulunmadılar. 2-Destek almanın, Yönetmelikteki bürokrasi nedeni ile neredeyse olanaksız. Bu yıl yapılan düzenleme ile az tehlikeli işyerlerinden 50 dan az çalışanı olan işverenler 16 saatlik uzaktan eğitim alarak iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmeti almayabilecekler. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin büyük bölümü Ocak 2013 den buyana İSG Hizmeti almadıkları için idari para cezası ile karşı karşıya bulunuyorlar. Cezalı…

Dolar yükseldikçe İSG düşer

Doların yükselmesi sonucu işyerleri kapanınca iş kazası sayısı düşer. Ancak Kaza Sıklık Oranı ve Kaza Ağırlık Oranı yükselir. Esas olan bu iki orandır. Burada çalışılan saat hesaba katıldığı için sağlıklı değerlendirme bu oranlar üzerinden yapılır. İş kazaları ve meslek hastalıkları azalsın ölümler olmasın diye, 20 Haziran 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kabul edildi. 30 Haziran 2012 yılında aşamalı olarak yürürlüğe girdi. Yasanın öngördüğü Yönetmelikler çıkarılmaya başlandı. Yaşanan sorunlar nedeni ile genellikle meclisin tatile gireceği son gün Torba yasalar içinde pek çok erteleme ve yeni düzenlemeler yapıldı. İş Kazaları ve ölümler azalmadı artmaya devam etti. Bugün, 150.OOO Sertifikalı İSG Çalışanının üçte biri sahada çalışıyor ve İSG Hizmeti alması gereken işverenlerin üçte biri bu hizmeti alıyor. 70.000 işveren bu nedenle ödenemeyecek idari para cezası ile karşı karşıya. İSG Hizmeti almayan işverenler ile Sertifikalı İSG Çalışanlarının (İş güvenliği Uzmanı, İş Ye…

iletişim tartışma ve bilgilendirme

Değerli Arkadaşlar
İSG konusunda iletişim bilgilendirme ve tartışma için http://mesuttoraman.com/ u izlemenizi ve beğenmenizi bekliyorum.
Saygılarımla
Mesut TORAMAN

Çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliğinde değişiklik

Çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliğinde beklenen değişiklik
24. Mayıs 2018 günü Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Mevcut yönetmeliğe göre çalışanlar tehlike sınıfına göre 8 ila 16 saatlik eğitim almadan işe başlayamıyorlardı. Yapılan düzenleme ile işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca iki saatlik işbaşı eğitimi çalışanlara verilerek ve işbaşı yaptırılacak. Yönetmelikte yer alan kişi ve kuruluşlar veya iş güvenliği uzmanları temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bir saat verdikten sonra geri kalan süreyi en kısa sürede tamamlayacaklar. bir ila üç yılda bir verilmesi zorunlu olan periyodik eğitimler ise uzaktan eğitimle verilebilecek. Geçen aylarda Yargıtay İSG Eğitimlerinin kağıt üzerinde verilmesinden işvereni sorumlu tutmuştu. Beklenen değişiklik yapıldı ve işverenlerin üzerindeki yük biraz daha kaldırılmış oldu! Alt İşverenlik Yönetmeliğine göre, asıl işverenler alt işverenin çalışanlarının eğitimind…