23 Şubat 2014 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı İtiraz Edilebilir Sorular

Merhaba Değerli öğrencilerimiz, 23 Şubat sınavı sonrasında itiraz edilebilir sorular hakkında eğitmenlerimizden gelen itiraz edilebilir soru örneklerini aşağıda sizler için yayınlamış bulunmaktayız daha önce yayınlanan sınav uygulama duyurusunda belirtilen hususlara dikkat ederek aşağıdaki sorulardan herhangi birine yada hepsine itiraz edebilirsiniz. Buradaki tüm içerikler tavsiye niteliğinde olup herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece burada yazan sorulara itiraz edebileceğiniz gibi burada yazmayan ancak yanlış olduğunu düşündüğünüz sorulara da itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

23 Şubat B Sınıfı İtiraz edilebilir Sorular (dilekçe örneği ile birlikte)

23 Şubat A sınıfı için itiraz edilebilir sorular (dilekçe örneği için B Sınıfı itiraz edilebilir sorular dosyasını kullanabilirsiniz)

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI -  A GRUBU SINAV KİTAPÇIĞI
4.SORU İPTAL OLMALI
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi zorla çalıştırma kapsamına girmez?

A)  Öğretmenlerin; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgelerdeki hizmetleri
B)  Hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar
C)  Olağanüstü hâllerde vatandaşlardan istenecek hizmetler
D)  Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda ön- görülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları

Zorla çalıştırma yasağı: ANAYASA 18. MD. YE B-C-D ŞIKLARI ZORLA ÇALIŞTIRMAYA GİRMEZ, SORU KÖKÜ HATALIDIR
MADDE 18.– Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.
Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz.
16. soru  Risk analizinde kullanılan matris yöntemi hangi tür analiz yöntemidir? İPTAL EDİLMELİ

A)  Hibrid    B) Nicel       C) Nitel        D) Kantitatif

MATRİS METODU HEM NİTEL HEM  NİCEL DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI ANALİZ YÖNTEMLERİNDENDİR. MATRİS İÇİN NİTELİ NİCELİ KANTİTATİF, KALİTATİF, KARMA, HİBRİT İFADELERİNİN TAMAMI KULLANILABİLİR. SEÇENEKLERDEKİ TÜM  İFADELER MATRİS YÖNTEMİ İÇİN UYGUN OLDUĞU İÇİN SORU İPTAL EDİLMELİDİR.

SORU 22 İPTAL OLMALI
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel kaynaklı meslek hastalıklarına sebep olan etkenlerden değildir?

A)  Gürültü ve titreşim
B)  Toksik veya toksik olmayan tozlar
C)  Yüksek ve alçak basınçta çalışma
D) İyonize ve iyonize olmayan radyasyona maruziyet

CEVAP B ŞIKKI DENMİŞ, OYSA Kİ TOZLAR FİZİKSEL KAYNAKLI HASTALIK SINIFINDA YER ALIR. BURADA TOKSİK VEYA TOKSİK OLMAYAN DENEREK KİMYA İLE BAĞ KURULMAYA ÇALIŞILMIŞ AMA YETERLİ DEĞİLDİR.

Meslek Hastalıkları Rehberi - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Basım Tarihi : Kasım 2011- ANKARA
Meslek hastalıkları, neden olan etmenlere göre sınıflandırılabilir:
1. Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları
1.1. Ağır metaller
1.2. Çözücüler
1.3. Gazlar
2. Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları
2.1. Gürültü ve titreşim
2.2. Yüksek ve alçak basınçta çalışma
2.3. Soğuk ve sıcakta çalışma
2.4. Tozlar
2.5. Radyasyon
3. Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları
3.1. Bakteri kaynaklı olanlar
3.2. Virus kaynaklı olanlar
3.3. Biyoteknoloji kaynaklı olanlar.
4. Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları
5. Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları .

SORU 71.   Aşağıdakilerden hangisi Tozla Mücadele Birimi’ni (TMB) oluşturan unsurlardan biri değildir?İPTAL EDİLMELİ

A)  Örnekçi
B)  Toz laboratuvar sorumlusu
C)  Tozla Mücadele Birim Müdürü
D) Toz kontrolünden sorumlu mühendisi

 05.11.2013 TARİHİNDE YAYINLANAN TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ'NDE : Tozla Mücadele Komisyonu (TMK): Bu Yönetmelik çerçevesinde çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlamak amacıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu, şeklinde bir tanım bulunmaktadır.
TOZLA MÜCADELE MÜDÜRÜ yoktur. Bu yönetmelikte yukarıda yer alan Örnekçi, Toz lab. sorumlusu, Toz kontrol sor. müh  tanımları da yer alamamaktadır. Bu tanımlar eski mevzuatta yer almaktadır ve sınavda güncel mevzuattan soru sorulması gerektiği şartı burada aşılmıştır. SONUÇ : Cevap eski yön. doğrudur. Ancak iptal edildiği, yenisi çıktığı için sorulmamalıdırB SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ SINAVI A KİTAPÇIĞI

17. SORU

B sınıfı belgesi olan Emin Bey bir “diş kliniği ve muayenehanesi”ne, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, iş güvenliği uzmanı olarak destek vermektedir. İşyerinde iki diş doktoru, iki diş teknisyeni (aynı zamanda biri destek elemanı),  bir iletişim görevlisi ve bir de hizmetli çalışmaktadır. Bu klinik 10 katlı bir sitenin
giriş katındadır. 1 Ocak 2013 tarihinde yapılan risk değerlendirmesi kapsamında yapılan risk analizinde, kontrol listesi ve matris yöntemi (mevcut kontrol önlemleri ve şiddeti sayısal değerler yerine yorumlarla yapılan risk değer lendirmesi) kullanılmıştır. 6 Ocak 2014 tarihi sabah saatlerinde röntgen cihazı kullanımı ile ilgili, işyerini ciddi bir şekilde etkileyebilecek potansiyelde, bir ramak kala olay gerçekleş- miştir. Emin Bey işverenle birlikte işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikele- rin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüş- mesine yol açan faktörlerin ortadan kaldırıl- ması için yapılması gerekli çalışmaları sürekli olarak takip etmektedir.


17. SORU İPTAL EDİLMELİDİR.
Risk analizinde kullanılan kontrol listesi ve matris yöntemleri, sırasıyla, hangi tür analiz yöntemleridir?

A)  Nicel/nicel
B) Nitel/nicel
C) Nitel/nitel
D) Nicel/nitel

Yukarıdaki paragrafta (mevcut kontrol önlemleri ve şiddeti sayısal değerler yerine yorumlarla yapılan risk değerlendirmesi) belirtilen kısımda şiddeti ve olasılığı sayısal değer yerine yorumlarla yapılan risk değerlendirmesi denilse idi cevap MATRİS için de  NİTEL olurdu. SORU YETERİNCE AÇIK DEĞİLDİR VE PARAGRAFTA TAM ANLAŞILMAYAN NOKTALAR VARDIR.

SORU 22  İPTAL EDİLMELİDİR.
Aşağıdakilerden hangisi bu işyerinde bulunan tehlike kaynağı kapsamında değildir?

A)  Amonyum nitrat, Potasyum nitrat
B)  İşyerinin tertip ve düzenli olmaması
C)  Lazer ile çalışan cihaz, el aletleri ya da diğer teknik aparatlar
D) Yangın, bütün yangın söndürücülerin hazır bulundurulması


Bu soruda verilen doğru cevap A şıkkı olarak ilan edilmiştir. Ancak bir Diş kliniğindeki kimyasallar ile ilgili A şıkkın da ilan edilen maddelerin olmayacağı hiçbir yönetmelikte yazmaktadır.
Tehlike kaynağı kapsamında olmayan şıkkın işaretlenmesi istenmiş. Amonyum nitrat ile potasyum nitrat sorunun bağlı olduğu paragrafta belirtildiğine göre diş kliniğinde kullanılmayabilir, fakat D şıkkında tehlike kaynağı oluşturmayan aksine tehlike kaynağına olası bir durumda uygun müdahale koşullarının sağlanması için gerekli olan bir durumdan bahsedilmektedir. Yangın, bütün yangın söndürücülerin hazır bulundurulması işyerinde tehlike kaynağı değildir. Aksine tehlike kaynağına müdahale edilmesini sağlamaya yardımcı bir durumdur. Burumda soruda 2 adet doğru cevap bulunmaktadır.
Bu sebeple sorunun İPTAL edilmesi gerekmektedir.

51.SORU İPTAL EDİLMELİ

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre 02.01.2014 tarihinde acil durum planı hazırlayan ve aynı tarihte tatbikat yapan tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri için aşağıdaki tarihlerden hangisi sırasıyla acil durum planı yenilenmesi ve tatbikat yapılması için mevzuat açısından uygun bir tarihtir?

A) 01.01.2016 / 01.01.2015
B) 03.01.2018 / 01.01.2016
C) 09.01.2015 / 11.01.2015
D) 03.01.2015 / 03.01.2018

Soru A şıkkı doğru olarak verilmiştir. Ancak soruda belirtilen işyeri "tehlikeli" sınıfta yer alan bir işyeridir. Bu durumda Acil Durum Planı yenilenmesi 4 yıl sonra yapılmalıdır. Tatbikat ise 1 yıl sonra yenilenmelidir. Böyle bir seçenek mevcut değildir. Soru iptal edilmelidir.

soru 56.  iptal edilmeli

Aşağıdakilerden hangisi kapalı alana giriş öncesinde yapılacak olan risk analiz kontrol listesinde yer alması gereken sorulardan birisi değildir?

A)  Havalandırma yeterli mi?
B)  Ortam havası test edilmiş mi?
C)  Kapalı alan formu yetkili kişiler tarafından onaylanmış mı?
D)  Çalışma alanı yeterli bir şekilde işaretlenmiş ve çevrilmiş mi?

Kapalı alanlarda çalışılırken yukarıdaki soruların tamamı sorulabilir.Dolayısıyla soruda doğru cevap yoktur.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliğinde değişiklik

Sn Hisarcıklıoğlu'na açık mektup

Makul süre