İSG Hizmetleri Yeni Yönetmelik Taslakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı için Tıklayınız

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı için Tıklayınız

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı için Tıklayınız

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliğinde değişiklik

Sn Hisarcıklıoğlu'na açık mektup