Yeni Taslak Yönetmelikler Hk.

Değerli Arkadaşlar,

İSG Hizmetleri ile ilgili üç Yönetmelikte yapılacağı söylenen değişiklikleri içeren taslaklar 11. 03. 2014 günü Bakanlık sitesinden duyuruldu. Yönetmelik Taslakları hazırlanır iken iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının görüşlerine bu kez de yer verilemedi. Benim üyesi olduğum Eğitim Kurumları ve OSGB’ lerin örgütü olan İSGHDER’ in talepleri büyük ölçüde yer aldı. Özellikle ceza puanları sonucu Eğitim Kurumları ve OSGB’ lerin kapatılmalarının veya faaliyetlerinin askıya alınmalarının önlenmesi için ceza puanlarının 200’ den 400’ e çıkarılması ve beş yılda bir yerine üç yılda bir cezaların silinecek olması Eğitim Kurumları ve OSGB sahiplerini memnun eder mi bilemem. İSGHEDER Yönetimimizi çabalarından dolayı kutlarım.

İstanbul, Bursa ve Denizli’ de örgütlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Derneklerinin kurucu üyesi olan İSG çalışanı Mesut Toraman’ı bu taslak memnun etmemiştir. Birlikte hareket etme ve bir üst birlik oluşturma kararı alan derneklerin Taslak ile ilgili görüşlerini acilen Bakanlığa iletmeleri gerekir düşüncesindeyim.

www.osgbmedya.com.tr adresinde duyurusu yapılan Taslaklar ile ilgili olarak 90.000 uzman ve 30.000 işyeri hekimi yanında, İSG alanında çalışan herkesin görüş ve önerilerini bekliyorum.

Sizlerin görüş ve önerilerinizi illerde örgütlenmiş tüm İSG Derneklerine OSGB MEDYA aracılığı ulaştırılmasını sağlayacağız.

Birlikte çalışma kararı almış olan derneklerimizin, sizlerin görüş ve önerilerinizi Bakanlığa direk sunacağına ve sonuç alacaklarına inanıyorum.

Geçen yıl derneklerimizin ve üyelerinin öncülüğünde TBMM ye gönderdikleri maillerle nasıl torba kanun ile, deneyimli C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının A ve B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmalarını sağladılar ve işverenlerimizin uzman bulamama sorununu çözdüler ise, bu kez de üç yönetmeliğe gereken katkıyı sağlayacaklarına inanıyorum.

Önerilerde bulunur iken, evine ekmek götüren Berkin’leri, İşyerlerinde çalışırken ölen çocuk işçileri ve Anne ve Babasını iş kazalarında kaybeden çocuklarımızı düşünerek yapalım.

Saygılarımla

Mesut TORAMAN
OSGBMED Genel Müdürü

A sınıfı İG Uzm. ve İSG Eğiticisi

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi