[OSGB TV] 24 Mayıs İSG Sınavı Hazırlık Çalışmaları Başlıyor.

OSGBTV, 24 Mayıs İSG Sınavı Hazırlıkları Başlıyor...
Son Başvuru Tarihi: 25 Nisan 2014

Sınava OSGB TV ile Özel Olarak Hazırlanın* Sohbet paneli aracılığıyla eğitmenlere canlı yayın esnasında anlık olarak sorular yöneltilebilmektedir.
* Canlı yayınlardan önce online deneme sınavı (günün konularını içeren) yapılmaktadır.
* Canlı yayınlarda önce konu anlatımı daha sonra sorular çözülmektedir.
* Deneme sınavlarının analizleri çıkarılıp en çok yanlış yapılanlardan başlanarak tüm sorular cevaplanmaktadır.
* Ders esnasından anlatılan sunumlar ve çözülen sorular katılımcılar ile paylaşılmaktadır.
* Dersleri kaçıranlar için tekrar videoları yüklenmektedir.

Sınava Hazırlık Çalışması Programı

Programa katılanlar 28 Nisan - 16 Mayıs tarihlerlerinde hafta içi hergün 19:00-22:00 saatleri arasında 45 saat süreli OSGB TV ' den Canlı Eğitim alacaktır.
17 - 18 Mayıs 2014 tarihlerinde katılımcı sayısının uygun olması halinde ve yeri sonradan duyurularak Bursa, Denizli ve İzmir illerinde Yüz Yüze Eğitim verilecektir.

Eğitim Programı İçeriği

01- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
02- İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
03- Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
04- Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
05- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
06- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
07- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
08- Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
09- İş Hijyeni
10- İş Yeri Bina ve Eklentileri
11- Fiziksel Risk Etmenleri
12- Kimyasal Risk Etkenleri
13- Biyolojik Risk Etmenleri
14- Psikososyal Risk Etmenleri
15- Ergonomi
16- Korunma Politikaları
17- Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
18- Elektrikle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
19- Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
20- El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
21- Yangın
22- Acil Durum Planları
23- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
24- Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
25- Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
26- Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
27- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
28- Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
29- Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
30- İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
31- Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
32- Kişisel Koruyucu ve Donanımlar
33- İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
34- İş Kazaları
35- Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
36- İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
37- Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
38- Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışmaları
39- Çalışma Hayatında Etik
40- Yetişkin Eğitimi, İşyerlerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
41- 4857 Sayılı İş Kanunu
42- 6331 Sayılı İş Kanunu
43- İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
44- İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
45- Asbestle Çalışmalarda Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
46- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
47- Geçici ve ya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
48- Gebe ve ya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
49- Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırma Koşulları Hakkında Yönetmelik
50- İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri, Seçilme Usul ve Esasları
1.Deneme Sınavı
2.Deneme Sınavı


 

EĞİTİM ÜCRETLERİ

Eğitim İçeriği FİYAT
Canlı Eğitim 100 TL + KDV(%18)
Örgün Eğitim 200 TL + KDV(%18)
Soru ve Cevaplarla İSG
Mevzuatı (Kitap)
50 TL + KDV(%8)
Güncel İSG Mevzuatı (Kitap) 25 TL + KDV(%8)
Eğitim Notları (Kitap) 25 TL + KDV(%8)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi