Kayıtlar

Nisan, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İş Güv.Uzm. Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğt. Hk.Yönetmelikte Değ.Yap.Dair Yönetmelik Yayınlandı

MADDE 1 –29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “ve 30 uncu,” ibaresi “,24 üncü, 27nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin; birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “İş güvenliği uzmanlarının” ibaresi “İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ” olarak, (ç) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde, (ı) bendinde geçen “meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,” ibaresi “iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunlarını,” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “ç) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih ve saatleri, eğiticileri, katılımcıları ile eğitim verilen adres gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan programı,” “ğ) Komisyon: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü vey…

23 Mayıs Sınavına Hazırlık Çalışması (2 gün yüzyüze eğitim)

Resim
23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan iş güvenliği uzmanlığı sınavına katılacak arkadaşlarımızı 16 Mayıs cumartesi ve 17 Mayıs pazar günleri saat 09:00 - 17:00 saatleri arasında 2 günlük yüzyüze eğitime davet ediyoruz. Eğitim için talep edilen ücret 200 TL +KDV dir.  Kayıt ve bilgi için 0530 152 18 33

23.04.2015 İSG KANUNU İLE BAZI KANUN VE KHK. DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645Kabul Tarihi: 4/4/2015 MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “(2) İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek has…