6331 Sayılı Kanunun 8. Maddesi İkinci Kısımında Yapılacak Düzenleme ile ilgili Katkılarınızı Bekliyoruz!

Değerli İSG Çalışanları

Aşağıda örneğini gönderdiğimiz metni bu gün BİGDER Başkanı Sayın Sema Özkan ile birlikte 550 milletvekiline gönderdik. Sizlerden iş güvenliği alanında büyük önem arz eden bu konuyu duyurmak için elinizden gelen gayreti göstermenizi bekliyoruz.

Bunun için; linkte bulunan milletvekili www.isgdem.com/milletvekili-mail-listesi-2015.xlsx dosyasında bulunan Millet vekillerimize ait mail adreslerini günde 10 kişi seçip aşağıdaki örnek maili aynen göndermenizi sizlerden rica ediyoruz. Her gün 10 milletvekiline göndermenizi istememizdeki sebep, mail sağlayıcılarındaki sınır nedenidir. Listedeki tüm isimleri seçip gönder dediğinizde mailiniz spam'a düşebilir ve daha tehlikeli olarak mail adresiniz geçici süreliğine bloke edilebilir.

Bu nedenle maillerin her gün yukarıda belirttiğimiz gibi 10 milletvekiline örnek metni veya kendi önerilerinizi göndermenizi tavsiye ediyoruz. Konu hakkında göstereceğiniz ilgi ve gayretler için şimdiden teşekkürlerimi sunarım.

Mesut TORAMAN
A  sınıfı İş Güv. Uzm.
İSGHEDER Yön. Kur. Üyesi

Örnek Metin

Sayın Milletvekilim
 
Görüşülmekte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 8. Maddesinin ikinci fıkrasına eklenmesi düşünülen cümlede; “İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin tedbir ve tavsiyelerini yerine getirmeyen işvereni Bakanlığın yetkili birimine bildirmesi nedeni ile işyeri hekiminin veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir”hükmü getirilmek istenmektedir.
 
Ücretini işverenden alan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin işverenini Bakanlığa ihbar edemeyeceği görülmüş olması nedeni ile bu düzenlemenin yapılması düşünülmüştür. Ancak bu hükmün uygulanması olanaklı görülmemektedir. Konu dava konusu olacaktır.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sayın Faruk ÇELİK 370.000 işverenin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmediklerini ifade etmiştir. Görüşmekte olduğunuz Kanun değişikliğinde  ödenemez miktarlara ulaşmış bulunan idari para cezasının af edileceği altı ay içerisinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeyenlerin ise bu cezaları ödeyecekleri Kanunda yapılacak olan düzenlemede yer almaktadır.
 
İşverenlerin ödeme güçlüğü nedeni ile İSG Hizmetlerini alamadıklarını düşünmekteyiz. İSG hizmetlerinin serbest piyasa koşullarında verilmekte olduğu ve hizmetin ucuzlayarak kalitesinin düştüğünü üzülerek izlemekteyiz. İSG hizmetinin bir rant ve kar kapısı olarak görüldüğü günümüzde bu değişiklikler de çözüm getirmeyecektir.
 
Sahada çalışan bizler ile işverenler arasında para ilişkisi bulunmaması gerekir.
Bu nedenle önerilerimiz:
 
1-     İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ücretlerini, SGK primlerinden ayrılacak bir fondan almalılar,
2-     İSG Hizmetlerinden alınan KDV oranı % 3 veya % 8 e indirilmeli,
3-     2-49 çalışanı olan işverenlere, İSG Hizmetleri için yeterli finansman desteği verilmeli,
4-     İşveren veya vekillerine zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeli,
5-     Yürürlükte olan Kanunda ve yeni düzenlemede sektörel alanda düzenlemenin üç ay içinde Bakanlık tarafından yapılması hükmü getirilmelidir.
 
Saygılarımla
İsim Soy İsminiz
....  sınıfı İş Güv. Uzm.I İşyeri Hekimi

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliğinde değişiklik

Sn Hisarcıklıoğlu'na açık mektup

Makul süre