Kayıtlar

Haziran, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILAN İSG SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILAN İSG SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE
Bilindiği üzere 23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilmiştir. Söz konusu sınavı kazanan adayların belgelendirme işlemlerinin tamamlanması için aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi ve bu hususlara göre işlemlerini gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olan adaylardan;
·         İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yaparak sınav hakkı kazanan ve sınavda başarılı olanların kimlik bilgileri Ziraat Bankası kurumsal tahsilat hesabına bildirilmiştir. 413,00 TL belge ücretinin yatırmaları halinde belgelendirme işlemleri sonuçlandırılacaktır.
·        (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgelemek üzere sınava başvuran ve başarılı olanların iş güvenliği uzmanı olarak en az ü…

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ

Resmi gazete li ki için tıklayın
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150624.html
ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri ve Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının …

Babalar Gününüz Kutlu Olsun

Resim

İSG PROFESYÖNELLERİ, EĞİTİM KURUMLARI, OSGB'LER İÇİN TOPLANTI DAVETİ

Sayın İSG Çalışanı
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yaşanan sorunlar ve örgütlenme sorunumuzun görüşüleceği toplantımıza katılımınızı ve katkınızı  bekliyoruz. Saygılarımızla
Sema ÖZKAN                  Mesut TORAMAN BİGDER Başk.         İSGHEDER Yön. Kur. Üyesi
Toplantı Günü : 17 HAZİRAN 2015,   Saat: 18.00-19.30 Toplantı Yeri   :  İSGDEM EĞİTİM KURUMU
İLETİŞİM (KATILIM BİLDİRİMİ) İÇİN LÜTFEN 0530 152 18 33 NUMARASINDAN HALİM BEY'E NOT BIRAKIN

05 Aralık 2015 Tarihinde Yapılacak İşyeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı Ve Diğer Sağlık Personeli Sınav Duyurusu

Bilindiği üzere; işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinin eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir.
Bu itibarla; 05 ARALIK 2015 (Cumartesi) günü, yapılacak merkezi sınavla ilgili açıklama aşağıda belirtilmiş olup, adayların bu takvime göre hareket etmeleri önem arz etmektedir.

1- Yapılacak sınavla ilgili “Sınav Uygulama Duyuru Metni” daha sonra www.isggm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

2- 2015-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına; Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş Eğitim Kurumlarından eğitim alarak ilk defa girecek olan İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı adaylarının eğitimlerinin (uzaktan eğitim, örgün eğitim ve uygulamalı eğitim (staj) dâhil) en geç 20 EYLÜL 2015 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. 20 EYLÜL 2015 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 05 ARALIK 2015 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir. Bu sebeple; Eğitim Kurumlarının program girişlerini en geç 13 AĞUSTOS…

Sorumlu Müdür Atamaları Hakkında;

Yetkilendirilmiş OSGB’lerin sorumlu müdür değişikliği işlemleri 08.06.2015 tarihine kadar kabul şerhli görevlendirme yazılarının Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi sureti ile gerçekleştirilmekte iken 08.06.2015 tarihi itibarı ile bahsi geçen işlemler İSG-KATİP üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sorumlu Müdür değişikliğinin İSG-KATİP üzerinden yapılması sürecinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:


Genel Müdürlüğümüze herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.Sorumlu Müdür değişikliğine ilişkin işlemler İSG-KATİP üzerinden yapılacaktır.Sorumlu müdür atamalarında OSGB’nin yetkilisi olarak OSGB’nin bağlı olduğu SGK işyeri e-bildirge kullanıcısı tarafından gerçekleştirilecektir.  Sorumlu müdür ataması yapılacak kişinin farklı bir işyeri ile herhangi bir sözleşmesinin olmaması şartı aranacaktır.Sorumlu müdür ataması yapılan kişinin İSG-KATİP üzerinden ilgili atamayı onaylaması gerekmektedir.Sorumlu müdür ataması yapılan kişinin ilgili OSGB ile tam zamanlı sözleşmesi yapması zaruri ol…

İŞYERLERİNİN TEHLİKE SINIFI (6'LI NACE KODU) VE E-BİLDİRGE KULLANICISI GÜNCELLEME SORUNU HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

SGK sisteminden kaynaklanan sorun nedeniyle, SGK sistemi ile İSG-KATİP arasında veri alışverişi işlemlerinde sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle, SGK sisteminde güncellemesi yapılan 6’lı NACE kodu (tehlike sınıfı) ve E-bildirge Kullanıcısı verileri İSG-KATİP veri tabanına yansıtılamamaktadır.Sorunun  en kısa sürede giderilmesi için konu ile ilgili yoğun çalışmalar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İSG HİZMETİ ALMAKLA ve SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ İŞYERLERİNİN DİKKATİNE

İSG HİZMETİ ALMAKLA ve SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ İŞYERLERİNİN DİKKATİNE

İşyerlerinde görevlendirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin sözleşmeleri Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) üzerinden yapılmaktadır.

İSG-KATİP üzerinden yapılan tüm görevlendirme ve sözleşme işlemlerinde 8 Haziran 2015 itibariyle aşağıda belirtildiği şekilde düzenleme yapılacaktır.

İSG HİZMETİ ALMAKLA YÜKÜMLÜ İŞYERLERİ HAKKINDA (GENEL UYARI)
İSG KATİP ‘de yapılan sözleşmelerde, kayıtlı hizmet süreleri dakika üzerinden hesaplanacaktır.
Fazla mesai tanımlaması yapılmış kısmi süreli sözleşmesi bulunan İSG Profesyonelleri, ilgili sözleşmelerini sistemden iptal ederek yeniden tüm sözleşmelerini yapmaları gerekmektedir.
Sistemde “Onay Bekliyor” durumunda olan sözleşmelerin 7 Haziran 2015 tarihine kadar onaylanması gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar onaylanmayan sözleşmeler “Görevlendirme-Sözleşme” sekmesinden otomatik olar…