İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGELERİNİN VİZE İŞLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin vize işlemleri 20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülmekte olup, söz konusu Yönetmelikler uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin vize işlemlerine ilişkin başvurularda;

1-       İSG-KATİP’ te kayıtlı olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının Ek-1’de yer alan dilekçe ile,

2-      İSG-KATİP’ te kaydı bulunmayan ve Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen işyeri hekimliği belgesine sahip kişilerin Ek-2’yer alan dilekçe ve ekleri ile

birlikte Genel Müdürlüğümüze talepte bulunmaları gerekmektedir.

 Ekler için lütfen şu sayfayı ziyaret edin.
(21.04.2016 tarihli isgkatip duyuru ekranı)
https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliğinde değişiklik

Sn Hisarcıklıoğlu'na açık mektup

Makul süre