Kayıtlar

Mayıs, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİNİN GEÇİCİ OLARAK YETKİLENDİRMESİNE DAİR ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere diğer sağlık personelleri ile ilgili iş ve işlemler 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir.

07/03/2016 tarih 29646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile; ilgili Yönetmeliğin Geçici 2 nci Maddesinin birinci fıkrasının a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


a) (Değişik fıkra: RG-7/3/2016-29646) Diğer sağlık personeli belgesine sahip olmayanlardan;

1) Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 01/07/2017 tarihine kadar,
2) Diğer sağlık personeli eğitimini almayanlar, 30/06/2016 tarihine kadar,
görevlendirilebilirler.


Yönetmelikte yapılan değişiklik gereği;


1. “Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 01/07/2017 tarihine kadar gö…

Eğitim Kurumları Adres Değişikliği ve Vize Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere eğitim kurumları ile ilgili iş ve işlemler 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir.

Bahsi geçen yönetmeliklerin 14 üncü ve 21 inci maddelerinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim Kurumu yetki belgesi almak amacıyla, e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar. e-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.” hükmü kapsamında eğitim kurumları tarafından adres değişikliği ve vize işlemlerini tamamlamak üzere Genel Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlar 23/03/2016 tarihi itibarı ile e-devlet üzerinden yapılacaktır.

Bürokrasiyi azaltmak amacıyla yapılan söz konusu değişiklikte başvuru sahiplerinin mağdur olmaması adına;

-Başvuru evraklarının “Yetki Belgeleri” modülü …

ÜÇ EL BİR ARAYA GELİR Mİ?

Resim
Sn.Mesut Toraman'ın İSGHEDER Dergisinde yayınlanan Üç El Bir Araya Gelir mi? Başlıklı makalesini aşağıdaki görselde bulabilirsiniz.

Bakanlığa İş Güvenliği Sektörüne ait sorunları mail ile dile getiriyoruz.

Bigder (Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği) Başkanı Mesut Toraman, iş güvenliği alanındaki sorunlara dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman Soylu'ya aşağıdaki metni göndererek uzmanların ve sektörün bu gün yaşadığı sorunlara yönelik çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti. Sizlerde sektörde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla aynı mektubu sayın bakanın suleymansoylu.ofis@gmail.com mail adresine aynı maili gönderebilirsiniz.

Sn. Bakanım
Sahada çalışan bizlerin ve örgütlerinin görüşleri alınarak İSG Mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılmasının gereğine inanıyoruz. 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler sonrası, iş kazaları ve ölümler azalacağına iki buçuk kat artarak devam etti.
Meslek Hastalığı tanısı yılda 500 ü geçememiştir. Oysa İSG Konseyinin 2006 yılından buyana değişmeyen hedefleri arasında “her yıl iş kazaların %20 azaltılması ve Meslek hastalığı tanısının her yıl %500 artması” yer almaktadır.
Hedeflerin gerçekleşmemesini…