Bakanlığa İş Güvenliği Sektörüne ait sorunları mail ile dile getiriyoruz.

Bigder (Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği) Başkanı Mesut Toraman, iş güvenliği alanındaki sorunlara dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman Soylu'ya aşağıdaki metni göndererek uzmanların ve sektörün bu gün yaşadığı sorunlara yönelik çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti. Sizlerde sektörde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla aynı mektubu sayın bakanın suleymansoylu.ofis@gmail.com mail adresine aynı maili gönderebilirsiniz.

Sn. Bakanım
Sahada çalışan bizlerin ve örgütlerinin görüşleri alınarak İSG Mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılmasının gereğine inanıyoruz. 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler sonrası, iş kazaları ve ölümler azalacağına iki buçuk kat artarak devam etti.
Meslek Hastalığı tanısı yılda 500 ü geçememiştir. Oysa İSG Konseyinin 2006 yılından buyana değişmeyen hedefleri arasında “her yıl iş kazaların %20 azaltılması ve Meslek hastalığı tanısının her yıl %500 artması” yer almaktadır.
Hedeflerin gerçekleşmemesinin nedenleri, mevzuattaki eksiklikler, işverenlerin İSG yi külfet olarak görmeleri ve biz çalışanların ise Mevzuata uygun çalışmamamızdır. Sistemin tıkanmasında herkesin payı bulunmaktadır.
Mevzuatta yapılan olumlu değişiklikler ya geri alınmış ya da sürekli ertelenmiştir. Bu durum İşverenleri, mevzuatın gereklerini yerine getirmeme veya hizmeti en ucuza alıp kaliteyi düşürerek mevzuata uyuyormuş gibi davranmaya itmiştir. İşverenleri bu davranışlara, kar amacından başka bir derdi olmayan ve İSG konusunda hiç deneyimi olmayan OSGB ler ile Belgelerini kiraya veren İSG çalışanlarının neden olduğu kabul edilmelidir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri 2-49 çalışanı olan işverenlerin hizmet bedellerini SGK Primlerinden oluşturulan bir Fondan almaları sağlanmalıdır. İşverenler istediği İSG Hizmetini kısmi süreli olarak ferdi veya ortak iş sağlığı ve güvenliği biriminden alabilecekler ve işlerine son verebileceklerdir. Ancak iş güvenliği uzmanını ve işyeri hekimini değiştiren işyerleri, iş müfettişleri tarafından denetlenerek kusurlu bulunan İSG çalışanlarına ve OSGB’lere veya işverene mevzuatın öngördüğü ceza ve müeyyideyi uygulamalıdırlar.
Küçük ve orta ölçekli işverenlerin 2/3 ü, (470 bin işveren) 2013 yılı Ocak ayından buyana İSG Hizmeti almadığı ve birikmiş yüzbinlerce TL. İdari para cezalarından habersiz çalışmaya devam etmektedirler. İş kazaları ve ölümlerin çoğunun bu işyerlerinde meydana geldiği bilinmektedir. Ödenemeyecek duruma gelen bu cezaların af edilmesi ve üç ay içinde affa karşın Mevzuata uymayan işverene kanunun öngördüğü cezalar mutlaka uygulanmalıdır. Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından çalışanların sağlık taramaları ücretsiz yapılması, işverenlerin üzerindeki yükü önemli oranda hafifletecektir.
Eğitim Kurumlarındaki tam süreli eğiticilerin bulunması zorunluluğu gibi, Ortak Sağlık Birimi Sorumlu Müdürü; Eğitici Belgeli İşyeri Hekimi, Ortak İş Güvenliği Birimi Sorumlu Müdürünün, Eğitici Belgeli A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olması gerekir. OSGB ler yetkili olduğu ilde sözleşme yaptığı işverenin diğer illerindeki işyerlerinde hizmet verebilmelidir. OSGB’lerin İl ve komşu illerde hizmet vermesi etkin hizmet verilmesini engellemektedir. OSGB ler yetkili oldukları adresin 80 km yarıçapındaki alan içinde hizmet verebilmeliler.
İş Güvenliği Uzmanları, önerilerine uymadı diye, işverenini Bakanlığa bildiremezler. İSG Çalışanlarından bildirim yapma zorunluluğu kaldırılmalıdır. İş Güvenliği Uzmanlarının hizmet vereceği işyeri sayısı ayda en fazla elli olarak sınırlandırılmalıdır. İş Güvenliği uzmanlarının çalışacakları sektörler ile ilgili düzenleme acil olarak yapılmalıdır.
Önerdiğimiz bu acil değişiklikler yapıldıktan sonra, tüm sosyal tarafların özellikle İSG Çalışanları olan bizlerin ve Derneklerimizin görüşleri alınarak yönetmeliklerde gerekli değişikliklerin yapılmasını talep ediyoruz. 03.05.2016
Saygılarımla

Mesut TORAMAN
Sertifika No: 2006 O50 306

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliğinde değişiklik

Sn Hisarcıklıoğlu'na açık mektup

Makul süre