Eğitim Kurumları Adres Değişikliği ve Vize Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere eğitim kurumları ile ilgili iş ve işlemler 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir.

Bahsi geçen yönetmeliklerin 14 üncü ve 21 inci maddelerinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim Kurumu yetki belgesi almak amacıyla, e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar. e-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.” hükmü kapsamında eğitim kurumları tarafından adres değişikliği ve vize işlemlerini tamamlamak üzere Genel Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlar 23/03/2016 tarihi itibarı ile e-devlet üzerinden yapılacaktır.

Bürokrasiyi azaltmak amacıyla yapılan söz konusu değişiklikte başvuru sahiplerinin mağdur olmaması adına;

- Başvuru evraklarının “Yetki Belgeleri” modülü içerisinden sorumlu müdürce e-imza/ mobil imza kullanılarak yüklenmesi,

- Başvuru dosyasının yükleme işlemlerinin yapıldığı ekrandan takip edilmesi,

- Adres değişikliği başvurularında Genel Müdürlükçe yapılacak yerinde inceleme öncesinde eski adresin terk edilmemesi,

- Vize işlemlerinde başvuru ve dosya tamamlama işlemlerinin süresi içerisinde yapılması

önem arz etmektedir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi