Osgb Hizmetleri

Osgb Yazı Serilerinin devamında oluşturduğum yeni yazımı okuyabilirsiniz. Yazılarımın tümüne Bursa OSGB, Osgblerin küçük mahallesi (http://www.mahalleminsesi.com/p/link-agac.html) isimli blogumdan ulaşabilirsiniz.

​İş S​
ağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğine göre kurulan OSGB 'lerin Başlıca hizmetleri aşağıdaki gibidir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Osgb (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri)'ler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde sözleşme yaptıkları iş güvenliği uzmanları ile, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği hizmetlerinin sağlanması amacıyla hizmet verirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen OSGB 'ler,  hizmet verdikleri firmalarda çalışan ve işverenlerince benimsenmiş bir  iş güvenliği kültürünün oluşturulması ve iş kazalarının azaltılması amacıyla hizmet sunarlar. Osgb 'ler yine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği gereğince kurulmuş oldukları illerde ve komşu illerde hizmet verebilmektedirler
OSGB 'lerde çalışan İş güvenliği uzmanları; Hizmet verdikleri firmalara İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te belirtilen sürelere bağlı olarak hizmet verirler.
İlgili Yönetmelikte çalışma süreleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

İŞYERİ HEKİMİ
İş Yeri Hekimleri Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri ile ilgili konularda İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidirler. Bu yönetmeliğin hükümleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanmaktadır. Aynı yönetmelik gereği Osgb'lerde çalışan işyeri hekimleri, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde iş sağlığı hizmetlerinin sağlanması amacıyla hizmet verirler. İşletmelerde görev alan işyeri hekimleri , meslek hastalıklarının azaltılması, çalışanlarda iş sağlığı kültürünün oluşturulması, işveren ve işveren vekillerine İSG Mevzuatı kapsamında rehberlik yapmak ve gerekli dökümantasyon işlemlerinin sağlanması amacıyla hizmet sunarlar.
İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri
MADDE 12 – (1) (Değişik:RG‐18/12/2014‐29209) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirlenen görevlerini yerine getirmek için
aşağıda belirlenen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
b) Tehlikeli sınfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
OSGB 'lerin hizmet kollarından bir diğeri olan Diğer Sağlık Personeli  hizmetleri İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilir, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesinde hizmet veren diğer sağlık personelleri, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde iş sağlığı hizmetlerinin sağlanması amacıyla hizmet verirler. Görevlendirilen Diğer Sağlık Personelleri görev aldıkları işletmelerde, iş sağlığı hizmetlerinde işyeri hekimlerine yardımcı ve tamamlayıcı bir hizmet sunarlar.
Diğer sağlık personelleri; Şu an itibari ile yalnızca çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 10 kişi ila 49 kişi bulunan işyerlerinde çalışan başına 10 dakika/ay, 50 kişi ila 249 kişi bulunan işyerlerinde çalışan başına 15 dakika/ay, 250 kişi ila üstü bulunan işyerlerinde ise çalışan başına 15 dakika/ay süreleri ile işyerlerine hizmet sunmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
Osgb 'ler Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği işveren veya işveren vekilleri çalışanlarının işe başlamadan ve iş süresince eğitim verme ve ya eğitim verdirme zorunluluğu vardır. İşverenler bu eğitimleri kendileri vermek isterlerse (10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli iş yerleri için geçerlidir) Anadolu Üniversitesinin açmış olduğu sertifika programını tamamlamış olmaları gerekmektedir. OSGB Bünyesinde çalışan İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri bu eğitimlerin tamamını hizmet alan firmada yada osgb 'nin faaliyet gösterdiği ofislerinde bu hizmetleri sunabilirler. Eğitim verilen çalışanlarınıza, Eğitimin sonunda bir sınav yapılır ve kişiye özel sertifikalar hazırlanarak hizmet alan firmanın isg klasöründe saklamak üzere firmaya teslim edilir.

İLKYARDIM EĞİTİMLERİ
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik ve İlkyardım yönetmeliği gereğince iş yerlerimizde Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıflarda sırasıyla 20, 15, 10 kişide bir ilkyardım sertifikası almış olan çalışanlarımız bulunması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilkyardım eğitim kurumları tarafından verilen iki günlük eğitim sonrasında çalışanlar yine sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınava tabi tutulurlar ve başarılı olanlara eğitim kurumu tarafından ilkyardım eğitimi aldığını belgeleyen bir sertifika ve ilkyardımcı kimlik kartları çıkartılarak verilir. 3 yıl boyunca geçerli olan bu belgeleri 3 yılın sonunda alınacak bir yenileme eğitimi ile aynı sertifikayı kullanmaya devam edebilirler. Yenileme tarihini kaçıran kursiyerler 3 yıl sonunda tekrar aynı İlkyardım Temel Eğitimini almak zorunda kalırlar.

PERİYODİK KONTROL VE ORTAM ÖLÇÜMLERİ
Türk-ak tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından yetkili personel tarafından yapılan ortam ölçüm ve periyodik kontrol hizmeti, hizmet alan işletmeler için kanuni zorunluluk sebebiyle almaları gereken bir diğer hizmettir.A
İG Uzmanı -Bilgi İşlem

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İSGDEM Denizli Şubemiz Hk. (DENİZLİ İSG A.Ş.).