Kayıtlar

Mayıs, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

iletişim tartışma ve bilgilendirme

Değerli Arkadaşlar
İSG konusunda iletişim bilgilendirme ve tartışma için http://mesuttoraman.com/ u izlemenizi ve beğenmenizi bekliyorum.
Saygılarımla
Mesut TORAMAN

Çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliğinde değişiklik

Çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliğinde beklenen değişiklik
24. Mayıs 2018 günü Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Mevcut yönetmeliğe göre çalışanlar tehlike sınıfına göre 8 ila 16 saatlik eğitim almadan işe başlayamıyorlardı. Yapılan düzenleme ile işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca iki saatlik işbaşı eğitimi çalışanlara verilerek ve işbaşı yaptırılacak. Yönetmelikte yer alan kişi ve kuruluşlar veya iş güvenliği uzmanları temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bir saat verdikten sonra geri kalan süreyi en kısa sürede tamamlayacaklar. bir ila üç yılda bir verilmesi zorunlu olan periyodik eğitimler ise uzaktan eğitimle verilebilecek. Geçen aylarda Yargıtay İSG Eğitimlerinin kağıt üzerinde verilmesinden işvereni sorumlu tutmuştu. Beklenen değişiklik yapıldı ve işverenlerin üzerindeki yük biraz daha kaldırılmış oldu! Alt İşverenlik Yönetmeliğine göre, asıl işverenler alt işverenin çalışanlarının eğitimind…

Makul süre

Makul süre ne olmalı İşveren ve vekillerinin İSG Hizmetlerini yürütmeleri ile ilgili Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. 21.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğe göre çalışan sayısı 10 dan 50 ye çıkarılmış bulunmaktadır. 29.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmeliğe göre
Anadolu Üniversitesi ile Bakanlık arasında 9 Ekim 2015 tarihinde bir protokol imzalanmıştı. 10 çalışandan az çalışanı olan, az tehlikeli sınıftaki İşyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işveren ve işveren vekilleri yürüteceklerdi. Yönetmelikte; Eğitimler; açık öğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir. Şeklindeydi Yapılan değişiklik ile Eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye …

Sn Hisarcıklıoğlu'na açık mektup

Sn. Hisarcıklıoğlu, 74. Genel Kurulunuzda yaptığınız konuşmada, İSG Mevzuatının KOBİ’lere büyük yük getirdiğini ve bu yükü kaldırttığınızı, işverenlerin iş mahkemelerinde %99,2 oranında haksız çıktıklarını bu nedenle zorunlu arabuluculuk sistemini getirtmiş olduğunuzu ifade ettiniz. Bu konudaki çabanızı olumlu bulmadığımı, aksine iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmış olması nedeni ile işverenlerin de zarar gördüğünü belirtmeliyim. 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İSG Kanunu ve ilgili yönetmelikler sonrası, iş kazaları ve ölümler azalacağına iki buçuk kat artarak devam etti. İşverenler, ölümlü iş kazaları sonucu hapis cezaları ve çok büyük tazminatlar ile karşı karşıya kaldılar. İş kazalarında hayatını kaybeden işverenlerimiz de oldu. İş kazalarından yalnız işçiler değil işverenler de büyük zarar gördü. Devlet iş kazaları sonucu yılda 50 milyar TL zarar etti yani iş kazalarından tüm toplum etkilendi. İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için, işçi işveren ve de…

Soma'yı unutmadık unutmayacağız

Bugün anneler günü; 4 yıl önce bugün Soma`da, 5`i maden mühendisi olmak üzere 301 maden emekçimiz kömür ocağında çıkan yangında yanarak, boğularak, zehirlenerek öldüler.Evlatlarını iş kazalarında kaybeden anneler bugün evlatları için, gözyaşı döktüler. Soma’yı Unutmadık, Unutturmayacağız.

Yeni İnternet Sitemiz Yayına girdi

Değerli Arkadaşlar
Bugüne kadar, İSGDEM, OSGBMED, OSGBMEDYA, OSGBTV sitelerimiz ile İSG UYARI SİSTEMİ üzerinden iletişim kurmaktaydık.
www.mesuttoraman.com sitemiz ile Facebook sayfamız üzerinden iletişimimize devam etmek istiyoruz.
Facebook sayfamızı beğenerek duyurularımızı almaya devam edebilirsiniz.
https://www.facebook.com/mesuttoramanisg/
Saygılarımala
Mesut TORAMAN