Makul süre


Makul süre ne olmalı
İşveren ve vekillerinin İSG Hizmetlerini yürütmeleri ile ilgili Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. 21.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğe göre çalışan sayısı 10 dan 50 ye çıkarılmış bulunmaktadır.
29.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmeliğe göre
Anadolu Üniversitesi ile Bakanlık arasında 9 Ekim 2015 tarihinde bir protokol imzalanmıştı. 10 çalışandan az çalışanı olan, az tehlikeli sınıftaki İşyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işveren ve işveren vekilleri yürüteceklerdi. Yönetmelikte;  Eğitimler; açık öğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir.  Şeklindeydi
Yapılan değişiklik ile Eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları ile üniversiteler tarafından Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle de verilebilecek.
Eğitim konularını hazırlayacak veya verecek eğiticilerde, uzmanlık alanları dikkate alınmak koşuluyla; öğretim üyesi olma ve/veya işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olma şartı aranacak.
Eğitimin süresi ek-1’de yer alan eğitim konularındaki içeriği okuyup, anlayıp, özümsemeye yetecek makul bir süreye göre tasarlanacak. Bu süre her hâlükârda ek-1’ de yer alan ders saatlerinin toplamından az olamayacak.
Her bir eğitim konusunun içeriği bütünlük oluşturacak şekilde birbiri ardına sıralanacak.
Sınava girebilmek için birinci fıkrada belirtilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi” aranacak.
Sınavda, 100 puan üzerinden 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.
 “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazananlar protokolde belirlendiği şekilde, sınavı yapan kurumca Genel Müdürlüğe bildirilecek.
Eğitim ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin 1/10’unu geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenecek.
Sınav ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin 1/10’unu geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenecek.
Türkiye Genelinde sertifikalı 110.951 İş Güvenliği Uzmanı ve 34.155 İşyeri hekimi bulunmaktadır. Eğitim alan ve sınava girecek olanları da dikkate alır isek yaklaşık 200.000 kişi, 220 saat eğitim aldılar. Eğitim için Kurumlarına ücret ödediler. Bakanlığa sınav ve vize için para ödediler ve ödemeye devam edecekler.
İş Güvenliği Uzmanları ile işyeri hekimlerinin 220 saatte aldıkları eğitim konularını (ek-1 de yer alan eğitim konuları) İşveren ve vekillerinin 16 saatte alacak olmalarının çok makul bir süre olduğunu düşünemiyorum.
Makul süre 90 saat uzaktan eğitim, 18 saat örgün eğitim olabilir. Eğitimi veren Kurum ile sınavı yapacak kurumun aynı olması sakıncalıdır. Sınavların İş Güvenliği Uzmanlarında olduğu gibi ÖSYM tarafından yapılması doğru olur.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi