Sn Hisarcıklıoğlu'na açık mektup


Sn. Hisarcıklıoğlu,
74. Genel Kurulunuzda yaptığınız konuşmada, İSG Mevzuatının KOBİ’lere büyük yük getirdiğini ve bu yükü kaldırttığınızı, işverenlerin iş mahkemelerinde %99,2 oranında haksız çıktıklarını bu nedenle zorunlu arabuluculuk sistemini getirtmiş olduğunuzu ifade ettiniz.
Bu konudaki çabanızı olumlu bulmadığımı, aksine iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmış olması nedeni ile işverenlerin de zarar gördüğünü belirtmeliyim.
2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İSG Kanunu ve ilgili yönetmelikler sonrası, iş kazaları ve ölümler azalacağına iki buçuk kat artarak devam etti. İşverenler, ölümlü iş kazaları sonucu hapis cezaları ve çok büyük tazminatlar ile karşı karşıya kaldılar. İş kazalarında hayatını kaybeden işverenlerimiz de oldu. İş kazalarından yalnız işçiler değil işverenler de büyük zarar gördü. Devlet iş kazaları sonucu yılda 50 milyar TL zarar etti yani iş kazalarından tüm toplum etkilendi. İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için, işçi işveren ve devletin el ele vermesi ve sorunu birlikte çözmesi gerekir.
Mevzuatın ertelenmesi ve işverenlerin mahkemelerde daha az kusurlu çıkması için çaba göstereceğinize, İş kazalarının ve ölümlerin azaltılması yönünde Mevzuatın sil baştan yenilenmesi yönünde gücünüzü kullanmanızı beklerdim.
İSG Konseyinin 2006 yılından buyana değişmeyen hedeflerinde; iş kazalarının %20, azaltılması, Meslek hastalığı tanısının, %500 artırılması yer almaktadır. Konsey üyesi olarak bu yönde çalışmalar yapılması da hedefler arasında yer almaktadır.
Girişimleriniz sonucu Mevzuatta yapılan değişiklikler ile, Mevzuattaki olumlu hükümler ya geri alınmış ya da sürekli ertelenmiştir. Bazı işverenler mevzuatın gereklerini yerine getirmek yerine, hizmeti en ucuza almak istemişlerdir. Bu durum OSGB’lerin hizmet kalitesini düşürmüş ve kar amacından başka bir derdi olmayan Kırmızı OSGB’leri yaratmıştır. İSG konusunda hiç deneyimi olmayan bu OSGB ler ile Belgelerini kiraya veren İSG çalışanları, işverenlerin İSG konusunda isteksizliğine neden olmuştur.
2-49 çalışanı olan işverenlere verilen İSG hizmet bedellerinin SGK Primlerinden oluşturulan bir Fondan ödenmesi sağlanmalıdır. İşverenlere yapılacak bu destek yalnız işverenlere değil işçilere de yarar sağlayacaktır.
Küçük ve orta ölçekli işverenlerin 2/3 ü, (400 bin işveren) 2013 yılı Ocak ayından buyana İSG Hizmeti almadığı bilinmektedir. İşverenler, birikmiş yüzbinlerce TL. İdari para cezalarından habersiz çalışmaya devam etmektedirler. İş kazaları ve ölümlerin çoğunun KOBİ’lerde meydana geldiği bilinmektedir. Ödenemeyecek duruma gelen bu cezaların işverenlerden alınamayacağı ortadadır. Kanununun gereğini yerine getiremeyen kamu yöneticileri ve işverenleri bu sıkıntıdan kurtarmak gerek. Alınamayan ancak bir iş kazası sonrası ortaya çıkacak bu vahim durum için çaba göstermenizi beklerim.
Hiç hoşlanmadığım bir affın da bu konuda yapılması gerekeceğini üzülerek söylemek durumundayım. Af yapılacak olursa, affı takip eden üçüncü aydan sonra, Mevzuata uymayan işverene kanunun öngördüğü tüm cezalar mutlaka verilmelidir. Yasalara saygılı işverenler ile mevzuatı umursamayanlar arasında tarafsız olamayız.
Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından çalışanların sağlık taramaları ücretsiz yapılmalı, işverenlerin üzerindeki yük kaldırılmalıdır. OSGB ve yetkisiz sağlık kuruluşları tarafından yapılan tetkikler kayıt edilememekte ve saklanamamaktadır. 15 yıl sonra işverenden bu kayıtlar istendiğinde ibraz edemeyecek olan işverenler, büyük sorunlar ile karşı karşıya geleceklerdir. Hele kanserojen riski bulunan işyerlerinde sağlık kayıtlarının 40 yıl saklanması gerektiğini düşünür isek durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılır
Toplum Sağlığı Merkezleri ile işyeri hekimliği sertifikasına sahip olan Aile Hekimlerinin, 2-49 çalışanı olan işverenlere işyeri hekimliği hizmetini ücretsiz vermeleri sağlanmalıdır.
Altı yılda; İş Sağlığı Hizmetleri Yönetmeliği üç kez, İş Güvenliği Uzmanları ile İşyeri Hekimleri Yönetmeliklerinde beş kez değişiklik yapıldı. İş kazaları azalmadı meslek hastalıkları tanısı artmadı. Yani hiçbir olumlu sonuç alınamadı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliği, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için finansman desteğini öngördü. Kaç işveren bürokratik engelleri aşarak finansman desteği aldı.
Sorgulamak gerek

Mesut TORAMAN


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi