Kayıtlar

Ağustos, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

İSG Kanununun 7. Maddesi gereği 24.12.2013 tarihinde çıkarılan yönetmelikle Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ne finansman desteği veriliyor. Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de destekten faydalanmasına karar verebiliyor. Geçen dört yıl içinde bu destekten yeterince işverenler faydalanamadı. Faydalanılamamasının iki nedeni var. 1-Bu işyerlerinin büyük bölümü hiç hizmet almadığı için destek talebinde de bulunmadılar. 2-Destek almanın, Yönetmelikteki bürokrasi nedeni ile neredeyse olanaksız. Bu yıl yapılan düzenleme ile az tehlikeli işyerlerinden 50 dan az çalışanı olan işverenler 16 saatlik uzaktan eğitim alarak iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmeti almayabilecekler. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin büyük bölümü Ocak 2013 den buyana İSG Hizmeti almadıkları için idari para cezası ile karşı karşıya bulunuyorlar. Cezalı…

Dolar yükseldikçe İSG düşer

Doların yükselmesi sonucu işyerleri kapanınca iş kazası sayısı düşer. Ancak Kaza Sıklık Oranı ve Kaza Ağırlık Oranı yükselir. Esas olan bu iki orandır. Burada çalışılan saat hesaba katıldığı için sağlıklı değerlendirme bu oranlar üzerinden yapılır. İş kazaları ve meslek hastalıkları azalsın ölümler olmasın diye, 20 Haziran 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kabul edildi. 30 Haziran 2012 yılında aşamalı olarak yürürlüğe girdi. Yasanın öngördüğü Yönetmelikler çıkarılmaya başlandı. Yaşanan sorunlar nedeni ile genellikle meclisin tatile gireceği son gün Torba yasalar içinde pek çok erteleme ve yeni düzenlemeler yapıldı. İş Kazaları ve ölümler azalmadı artmaya devam etti. Bugün, 150.OOO Sertifikalı İSG Çalışanının üçte biri sahada çalışıyor ve İSG Hizmeti alması gereken işverenlerin üçte biri bu hizmeti alıyor. 70.000 işveren bu nedenle ödenemeyecek idari para cezası ile karşı karşıya. İSG Hizmeti almayan işverenler ile Sertifikalı İSG Çalışanlarının (İş güvenliği Uzmanı, İş Ye…