Dolar yükseldikçe İSG düşer


Doların yükselmesi sonucu işyerleri kapanınca iş kazası sayısı düşer. Ancak Kaza Sıklık Oranı ve Kaza Ağırlık Oranı yükselir. Esas olan bu iki orandır. Burada çalışılan saat hesaba katıldığı için sağlıklı değerlendirme bu oranlar üzerinden yapılır.
İş kazaları ve meslek hastalıkları azalsın ölümler olmasın diye, 20 Haziran 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kabul edildi. 30 Haziran 2012 yılında aşamalı olarak yürürlüğe girdi. Yasanın öngördüğü Yönetmelikler çıkarılmaya başlandı. Yaşanan sorunlar nedeni ile genellikle meclisin tatile gireceği son gün Torba yasalar içinde pek çok erteleme ve yeni düzenlemeler yapıldı.
İş Kazaları ve ölümler azalmadı artmaya devam etti.
Bugün, 150.OOO Sertifikalı İSG Çalışanının üçte biri sahada çalışıyor ve İSG Hizmeti alması gereken işverenlerin üçte biri bu hizmeti alıyor. 70.000 işveren bu nedenle ödenemeyecek idari para cezası ile karşı karşıya.
İSG Hizmeti almayan işverenler ile Sertifikalı İSG Çalışanlarının (İş güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli) sistem içine alınması için, İSG Yasası ve Yönetmeliklerinde acil olarak yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor.
Bakanlık İSG Şûra’sını toplayarak İSG Mevzuatını sil baştan yenilemelidir. Şûraya tüm sosyal taraflar özellikle çalışanların örgütlerinin katılımı sağlanmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışanların görüş ve önerileri dikkate alınmadan yapılacak düzenlemelerin yeni sorunlar yaratacağı düşüncesindeyim.
İSG Çalışanları öneri ve katkılarını çok farklı platformlarda yapıyorlar ancak ortak bir çalışma yaparak Mevzuatın tümü üzerinde ortak görüşlerini kamuoyuna sunamadılar. Yazılarıma yapacağınız yorumlar ile veya mevzuatın her hangi bir maddesi için yapacağınız önerinizi ulaştırırsanız yazınızı yayımlayarak tartışmayı başlatabiliriz. Yapılacak yorumlar o yazı ile ilgili olmalıdır.
İSG Çalışanları ile birlikte İSG Mevzuatının yeniden düzenlenmesi çalışmalarına sizleri bekliyorum. İki ay sonra birlikte oluşturacağımız tüm değişiklik önerilerini çalışmaya katılan İSG Çalışanları olarak kamuoyuna sunalım
Mevzuatta istediğiniz değişiklik ile ilgili yazınızı info@mesuttoraman.com adresime iletmenizi bekliyorum. Yazınızı yayımlayarak tartışmaya açacağım. 12.08.2018
Mesut Toraman
info@mesuttoraman.comYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi