Kayıtlar

Eylül, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Meslek Hastalığı Tanısı Neden Konulamıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık kavramını sadece hasta veya sakat olmama hali değil,fiziksel ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma haliolarak tanımlanmıştır. Çalışanların fiziksel ve psikolojik yönden sağlıklı olmasını sağlamak, sürdürmek ve çalışma koşullarından kaynaklanabilecek sağlık sorunlarından korumak iş sağlığının temel amaçları arasındadır. Mevzuatımız, meslek hastalığını, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. Diye tanımlıyor. Tanıma göre iş hastalığı dersek daha doğru olur. Çalışanın hastalanması mesleği ile ilgili değil, işyeri ortamı ve işin niteliği ile ilgilidir. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki en büyük sorunlardan bir tanesi gerçek durumu yansıtamayan istatistiklerimizdir. Meslek hastalıklarının tanı&bildirimi aşamasındaki eksiklikler, ülkemizde “gerçek” tablonun yansıtılabilmesinin önündeki en bü…

Sektörel İş Güvenliği Uzmanlığı

http://mesuttoraman.com/sektorel-is-guvenligi-uzmanligi/